Na verkoop

Nederlandstalige handleidingen

Instrumenten worden standaard met een Engelstalige handleiding geleverd. Nederlandstalige handleidingen van courante instrumenten kunt u hier downloaden.

Kalibratiecertificaten

Om u te kunnen conformeren aan ISO, HACCP, BRC of IFS-certificeringen moet uw  meetapparatuur minstens éénmaal per jaar gekalibreerd worden. Hanna Instruments heeft haar eigen kalibratiedienst en kan uw meetapparatuur voor temperatuur, pH,  geleidbaarheid, opgelost zuurstof en redox snel en efficiënt kalibreren.

Om uw certificaten te vernieuwen kunt u uw meetinstrument met meetsonde en ingevuld opdrachtformulier opsturen naar onze technische dienst onder vermelding van 'herkalibratie'. Binnen enkele werkdagen wordt uw instrument gekalibreerd en ontvangt u deze retour voorzien van een nieuw kalibratiecertificaat.

In ons kalibratielaboratorium kunnen wij uiteraard ook meetinstrumenten van andere fabrikanten kalibreren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.

Herstellingen

Vervanging onder garantie en herstellingen worden uitgevoerd door de eigen technische dienst van Hanna Instruments.

Producten die mogelijk onder garantie vallen moeten samen met het opdrachtformulier opgestuurd worden naar Hanna Instruments ter attentie van de technische dienst. De producten moeten goed verpakt worden met duidelijke en complete vermelding van naam en bedrijfsgegevens vergezeld van een korte beschrijving van het mankement of de uit te voeren service. De kosten voor het opsturen van producten naar Hanna Instruments zijn voor rekening van de klant. De zender is ook verantwoordelijk voor eventuele claims van transportschade door zijn transporteur.

Indien na goedkeuring door de technische dienst het product onder garantie valt zal het kosteloos hersteld of vervangen worden en kosteloos retour gestuurd worden. Garantie geldt enkel indien het product onder normale condities en in overeenstemming met de gebruikslimieten en voorgeschreven onderhoud en kalibratieprocedures (met Hanna-producten) zoals beschreven in de handleiding gebruikt worden. Om een garantie te claimen kunnen wij u om een aankoopbewijs vragen.

Voordat de technische dienst overgaat tot vervanging, herstelling of kalibratie, ontvangt u binnen vijf werkdagen na ontvangst een gedetailleerd diagnoserapport per e-mail. Pas na uw getekend akkoord zal de opdracht worden uitgevoerd en nadien retour worden gezonden.

Garantie

Hanna Instruments-producten worden onder ISO9001-condities geproduceerd in één van onze vijf productievestigingen. Onze garantieperiodes variëren van zes maanden tot twee jaar en gelden vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.

  • Meetinstrumenten: 2 jaar
  • Elektrodes en sondes: 6 maanden