Meetinstrumenten voor afvalwater

Hanna Instruments heeft specifieke meetapparatuur ontwikkeld voor de regeling van uw waterzuivering en ook voor de controle van uw effluent. CZV (chemisch zuurstofverbruik)/COD (chemical oxygen demand) wordt gebruikt voor het meten van verontreinigde stoffen. Meetinstrumenten van Hanna Instruments kunnen zowel in het laboratorium als op de site gebruikt worden. De meetprocedure werd ontworpen voor eenvoudig gebruik.

Brochure Afvalwateranalyses